Nord Rogaland

Det er opprør i Haugesund. Grunn: Sykehjemmene flytter flere og flere eldre fra enerom til dobbeltrom. Det gjelder både fast plass og korttidsplass. Pårørende fortviler. Sammen med representanter for pårørendegruppen arbeider vi med å få på plass et møte med … Les videre…

Fremtidens sykehjem?

Det første sykehjemmet, bygget som sykehjem i Stavanger, fikk vi i 1959 – det Interkommunale sykehjemmet på Åsen i Stavanger. Hensikten var viderebehandling og opptrening etter opphold på sykehus for eldre mennesker fra flere kommuner i nærområdet. Nå er vi … Les videre…

1 2 3