Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Seniorsaken takker for invitasjonen til å levere høringssvar i forbindelse med Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet … Les videre…

1 2