Nye sparetiltak i Vestre Aker

24.04.09 Det er med bekymring Seniorsaken Vestre Aker registrerer at politikerne og administrasjonen i bydelen annonserer nye økonomiske nedskjæringer, under overskriften ALLE MÅ SPARE, i Akersposten, den 23. april 2009. Det synes dessverre å være eldreomsorgen og sykehjemmene som skal … Les videre…

Eldresentre må bli en rettighet!

Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide om å trygge eldresentrenes eksistens og sikre at mulighetene de representerer blir bedre utnyttet. Det betyr lovfesting av eldresentre, krav til faglig innhold og til kvalifisert personale med helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.

1 11 12 13 14