Følg Seniorsaken på Facebook!

Seniorsaken har i flere år hatt egen Facebookside – men har ikke hatt kapasitet til å prioritere sosiale medier. I anledning valgåret, skal vi rette på det. Følgelig inviterer vi alle våre medlemmer til å opprette sin egen Facebookside, invitere … Les videre…

Viktig demensdebatt i Seniorsaken Harstad

Demens og demensrelaterte sykdommer er en nasjonal utfordring. Hvert år rammes ytterligere 10 000 mennesker, blant dem stadig flere yngre. Hvordan kan vi som samfunn forebygge og gi de som rammes et verdig liv? Seniorsaken Harstad tok debatten lokalt.

Et feigt budsjett!

Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem i dag angriper ikke de strukturelle problemene Norge står overfor knyttet til en aldrende befolkning. Dette gjelder både seniorenes økonomi og behovet for helse og omsorg. Regjeringen synes å signalisere at en stø … Les videre…

1 2 3 4 5 6 8