Behov for en helhetlig seniorpolitikk!

Til de politiske partier på Stortinget! Norge trenger en seniorpolitikk. Dagens ordninger er fragmentariske og lite sammenhengende. Det er store regionale forskjeller på viktige områder. Seniorsaken inviterer de politiske partier, organisasjoner og media til en diskusjon om fremtidens seniorpolitikk. Målet … Les videre…

1 2 3 4 5 6 7 8