Fotball fremfor sykehjem på Ringerike

Ringerike kommune nedla flere sykehjemsplasser i juni. I august lover Arbeiderpartiets ordførerkandidat å satse på sykehjemsplasser på Ringerike. – Valgflesk, sier fagfolk. Samtidig satser Ringerike kommune millionbeløp på å bygge en ny fotballstadion midt i det flotteste parkområdet i Hønefoss, … Les videre…

Et urimelig trygdeoppgjør

Det er grunn til å reise kritikk mot årets trygdeoppgjør, og den rolle Norsk Pensjonistforbund har spilt for å få det i stand. Partileder Jens Stoltenbergs forsøk på å utnytte oppgjøret til sitt partis fordel er mer enn bemerkelsesverdig.

1 5 6 7 8