Pasientrettigheter

Loven opererer med at befolkningen i visse tilfeller har krav på helsehjelp. I hvilke tilfeller gjelder det, og hva består den individuelle retten i? Pasientens krav kan etter loven tenkes å være rettet mot helsepersonellet, mot kommunen eller mot staten. … Les videre…

Seniorlån eller rammelån?

Finansportalen (Forbrukerrådet) advarer mot seniorlån. Fungerende direktør i Finanstilsynet, avdeling for bank- og forsikringstilsyn, Erik Lind Iversen, mener det motsatte. Han får følge av Nobelprisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton, spesialist på pensjonsfinansiering. Hvem har rett? Av Dag Bredal, … Les videre…

1 2 3 4 5 6 12