Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Høringssvar fra Seniorsaken innsendt 07.12.2015 Svartype: Med merknad   Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar fra Seniorsaken vedr. forslag om lovendring. Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Seniorsaken takker for invitasjonen … Les videre…

Høringer

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Seniorsaken gir sin fulle støtte til departementets uttalelse om at et generelt forbud mot aldersdiskriminering kan bidra til å endre holdninger knyttet til eldre, … Les videre…

1 2 3