Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Seniorsaken takker for invitasjonen til å levere høringssvar i forbindelse med Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet … Les videre…

Seniorsakens høringssvar til endring av aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO Vår referanse: Christin Engelstad Høringsuttalelse fra Seniorsaken om arbeidsmiljølovens aldersgrenser Seniorsaken har valgt å avgrense denne høringsuttalelsen til endringene Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å gjøre i arbeidsmiljøloven vedrørende aldersgrenser i arbeidslivet. … Les videre…

1 2 3