Våre valgønsker

Seniorsaken ønsker at alle eldre skal få … sykehjemsplass når de trenger det … enerom når de ønsker det … profesjonell pleie … sunn mat som smaker godt … gode opplevelser i hverdagen … en hånd å holde i ved … Les videre…

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Seniorsaken takker for invitasjonen til å levere høringssvar i forbindelse med Barne- og likestillingsdepartementets utredning om vern mot diskriminering på grunn av alder – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet … Les videre…

1 2 3 4 5