Statsbudsjettet 2016

Seniorsaken er meget tilfreds med at regjeringen har åpnet for at vi kan gi innspill i forkant av arbeidet med budsjettforslaget for 2016. Seniorsakens ressursgrupper for juss/økonomi og helse/omsorg tillater seg med dette å komme med følgende forslag: Underregulering av … Les videre…

Seniorsakens høringssvar til endring av aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO Vår referanse: Christin Engelstad Høringsuttalelse fra Seniorsaken om arbeidsmiljølovens aldersgrenser Seniorsaken har valgt å avgrense denne høringsuttalelsen til endringene Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å gjøre i arbeidsmiljøloven vedrørende aldersgrenser i arbeidslivet. … Les videre…

1 2 3 4 5