JUSS telefonen

JUSS telefonen gir deg gratis tilgang til våre erfarne jurister i opptil en time. Juss-guppen svarer på dine spørsmål hver onsdag mellom kl. 10.00 – 14.00. Ring 22 12 18 90

SOS telefonen

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no