Styret

Lokallagsleder

Ruth Haugland leder Seniorsaken Harstad
Ruth Haugland leder Seniorsaken Harstad

Styret 2016-2017

"Trykker du på navn eller telefonnummer som er merket blått, kan du sende e-post eller ringe styremedlemmene direkte fra PC/Mac eller mobil."

Verv Navn Mobil
Leder Ruth Haugland 976 64 725
Nestleder Astrid Nygård 975 81 434
Styremedlem Eldbjørg Brun 911 39 859
Styremedlem Terje Holtet 916 22 322
Styremedlem Ørjan Johansen 901 26 008
1.varamedlem Sigurd Stenersen 450 77 483
2.varamedlem Asbjørg Raanes 906 97 715

 

Aktiviteter

Seniorsaken Harstad...

  • vil fortsette å arbeide for en bedring av livskvalitet i omsorgstilbudet. Laget skal være en pådriver overfor Harstad kommune når det gjelder pleie- og omsorgssektoren ved å synliggjøre akutte, udekkede behov.
  • ønsker å komme i dialog med Eldrerådet, politiske organ og frivillige organisasjoner om fellesskapets utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren.
  • skal fortsette å stille relevante spørsmål innen pleie- og omsorgssektoren i kommunestyremøtene.
  • satser på å avholde fem - seks åpne møter med belysning av aktuelle temaer.
  • sitt langsiktige mål er å endre en mentalitet som tilsier at eldre mennesker er "gått ut på dato".
  • skal i større grad markedsføres overfor de på 50+.
  • skal i likhet med foregående år være en ressurs for eldre som kommer i en vanskelig situasjon, og som ønsker hjelp og veiledning.

Kommende aktiviteter blir publisert fortløpende.

 

Nyheter

Harstad Tidende Foto: Wikipedia

Visjoner og de nødvendige små trinn

Målsettinger for de neste 10 år er for forpliktende, så vi lar oss varme på de store visjoners vyer. Man taler med entusiasme om framtidsmuligheter uten påtrengende tidsrammer, men skygger unna for de konkrete grep som må tas. Allerede NÅ. … Les videre…

0 kommentarer

Livsgledesykehjem

Ruth Haugland leder Seniorsaken Harstad Livskvaliteten for sykehjemsbeboere har vært et stadig tilbakevendende tema, ikke bare her i Harstad, men også på landsbasis. Stadige nedskjæringer innen pleie- og omsorgssektoren handler først og fremst om å reduserer antall pleiere, noe som … Les videre…

0 kommentarer

Lev livet – livet ut!

Slik lyder slagordet for Stiftelsen Livsglede for Eldre som ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter. De så behovet for å skape mer aktivitet og glede i eldreomsorgen, at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. At de skal … Les videre…

0 kommentarer