BLI medlem

Seniorsakens fire hovedområder

  1. Helse og omsorg
    Alle som trenger sykehjemsplass, skal få det. I sin egen kommune.
  2. Seniorøkonomi og rettferdig pensjon
    Seniorsaken jobber for at pensjonister skal få sin del av den norske velstandsutviklingen.
  3. Alders- og yrkesdiskriminiering
    Tallet 70 betyr at man mister stillingsvernet som arbeidstaker. Vi jobber for å fjerne kunstige aldersgrenser i arbeidslivet.
  4. Seniorbolig

Seniorsakens Nyhetsbrev blir tilsendt fire-seks ganger i året, og vårt elektroniske nyhetsbrev får du åtte ganger i året.


Medlemskap

Enkelmedlem – Pris: 390,- per år.

Familiemedlem – Pris: 490,- per år.

Medlemssservice tlf. 22 12 18 90

BLI MEDLEMGå til registrering!