Går mennesker ut på dato?

 

Går mennesker ut på dato?

Vi jobber for å fjerne aldersdiskriminering i arbeidslivet

Alder er bare et tall – Tallet 70 betyr at man mister stillingsvernet som arbeidstaker.

I dag kan arbeidsgiver gratulere deg med dagen og si deg opp samtidig.

Norge har mange seniorer som kan og vil jobbe. Vi snakker om kompetente og erfarne mennesker som ønsker å gjøre nytte for seg i yrkeslivet, hvis de bare får lov.

I dag sier Arbeidsmiljøloven at arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan avsluttes ved fylte 70 år. Dette mener vi er grov diskriminering!

Norsk arbeidsliv er regulert av lover og regler som ble utformet i en tid da levealderen var lavere, og helsetilstanden for de eldre var dårligere enn i dag. Resultatet er at det sløses med samfunnets humankapital. Spreke og kloke arbeidstakere settes på porten mot sin vilje.

Hvis du kan og vil jobbe, bør du få lov

I Seniorsaken jobber vi for et mer fleksibelt arbeidsliv. Vi vil at alle med arbeidsevne skal få lov til å jobbe så lenge de ønsker og mestrer jobben sin. Arbeidsgiver kan legge til rette for, og innføre ordninger som er tilpasset seniorer på lik linje med det som gjøres i andre livsfaser, som for eksempel ved graviditet eller deltid i yrker med ekstra belastning.

Seniorer i arbeidslivet er, og bør anses som en ressurs, ikke som en belastning. Vi jobber for å fjerne dagens ordninger som automatisk diskvalifiserer alle over 70. Seniorsaken er din vaktbikkje mot aldersdiskriminering.

Har du opplevd diskriminering på arbeidsplassen?

JUSS telefonen logo

JUSS-telefonen gir deg gratis tilgang til våre erfarne jurister i opptil en time. Juss-guppen svarer på dine spørsmål hver onsdag mellom kl 10.00 – 14.00. Ring 22 12 18 90.

Nyheter

Ny likestillingslov er sanksjonert av Kongen

Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

0 kommentarer
Tommel opp

Full seier om at aldersdiskriminering skal være forbudt

Full seier for Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner om at aldersdiskriminering skal være forbudt. Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner har fått full gjennomslag for kravet om at det ikke lengre er lov å diskriminere på grunn av alder. En rekke … Les videre…

0 kommentarer
Stortinget foto: Wikipedia

Diskriminering på tinget

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig … Les videre…

0 kommentarer

Viktig å vite om nye aldersgrenser

(Opprinnelig publisert juli 2015) Seniorsaken ser at flere års lobbyvirksomhet nå bærer frukter! Vi gleder oss over, og tar litt av æren for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser nylig ble vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet … Les videre…

0 kommentarer

Utstøtt som 60-åring

Alle vet at eldre blir stadig yngre. Vi har bedre helse og det er til og med bevist at en 60-åring i dag har høyere intelligens enn tidligere jevngamle. Likevel er det de som virkelig er seniorer i arbeidslivet, altså … Les videre…

0 kommentarer