Hvem skal hjelpe mor og far?

 

Hvem skal hjelpe mor og far?

Vi gir deg råd og hjelp når det offentlige svikter

Skal flaks eller behov avgjøre om du får den hjelpen du trenger?

Vi tror de fleste eldre vil klare seg selv og bo hjemme så lenge som mulig. Men i mange kommuner blir eldre kasteballer mellom sykehus, omsorgsboliger, hjemmetjenesten, og ikke minst pårørende. Uten pårørende stopper Helse-Norge!

Selv om eldre i dag lever lenger og er friskere enn noen gang, er det fortsatt mange som trenger hjelp.

Vi mener at eldreomsorg skal være statlig finansiert på linje med sykehus. Da kan man ikke skylde på dårlig kommuneøkonomi og vanskelige prioriteringer. At funksjonshemmede, psykisk syke og yngre med demens skal «krangle» om den samme potten, er uverdig!

I Kommune-Norge satses det på omsorgsboliger og hjemmetjenester, mens sykehjem bygges ned. Av økonomiske hensyn. Mange pårørende føler seg presset til å ta mer ansvar og yte større innsats enn de egentlig ønsker eller har krefter til. Når ektefelle, mor eller far blir utskrevet fra sykehuset altfor tidlig, og kommunen ikke har et egnet tilbud, er det vanskelig å stå imot.

Vi jobber for lovfestet rett til sykehjemsplass

Alle som trenger hjelp og omsorg, skal få det. I sin egen kommune. Og det skal være helsepersonell, ikke byråkrater som vurderer behovet, slik det er i dag. Det er enkle krav, men politikerne vegrer seg på tross av sine løfter. Inntil vi får gjennomslag for kravet, vil vi fortsette å tilby hjelp til alle som møter veggen i sin egen kommune. Seniorsaken tar enkeltskjebner på alvor!


SOS telefonen logo

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-tlf. for råd og hjelp til å løse saken.

Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no

Nyheter

 

Mangfold i omsorgen

Mangfoldet i omsorgen

Strålende: Historien om Trygve Bakkes atelier på Libos – her representert ved sykepleier Wenche Skoglund – er hyggelig lesning og det er bra at noen av oss får snudd et skeptisk syn på alderdom og omsorg. Foto: Tom Gustavsen Tenk … Les videre…

0 kommentarer

Seniorsaken Bærum: Sykehjem bra, men hjemme best?

  Det er i dag en målsetting for de fleste kommuner at pleie- og omsorgstrengende, gjennom hjelp til selvhjelp, skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Seniorsaken Bærum avholder temamøte/ årsmøte for å belyse … Les videre…

0 kommentarer
SOS telefonen logo

Vi i Seniorsaken er rystet!

En kvinne i Oslo døde av underernæring, og lå død i sitt eget hjem i 16 dager. Nå har kommunen fått 2 millioner i bot. Denne kvinnen hadde takket nei til hjelp. Hun hadde det som heter samtykkekompetanse. Det betyr … Les videre…

0 kommentarer
SOS telefonen logo

SOS-sak ble løst

Saken handler om en desorientert mor, som faller, ikke klarer å lage mat og tar på seg den ene bleien utenpå den andre osv. Familien har i lengre tid tatt vare på henne, men nå tør de ikke lenger. De … Les videre…

0 kommentarer
SOS telefonen logo

Nok en SOS-sak er løst!

En dame på 92 år, helt klar og vanligvis selvhjulpen, ble sendt hjem fra rehabilitering lenge før tiden ifølge pårørende. Hun fikk trygghetsalarm og beskjed om å ikke benytte den i utide… Men om hun falt eller måtte på toalettet … Les videre…

0 kommentarer
SOS telefonen logo

SOS-sak løst!

En dypt fortvilet mann tok kontakt på torsdag. Hans kreftsyke kone, som også har nyresvikt og brukne ribbein etter fall, skulle skrives ut av Ski sykehus på grunn av ferieavvikling på avdelingen!

0 kommentarer