BOLIG-rådgivning

 

Vil du bo i seniorbolig?

Seniorsaken bidrar til utvikling av attraktive og trygge boformer. Interessen for ulike boformer blant seniorer er stor o gsterkt økende.

En undersøkelse viser at:

  • 60 prosent ønsker å bo i seniorfellesskap.
  • 30 prosent sier nei og
  • 10 prosent vet ikke.

Attraktiv gruppe

Dagens seniorer og morgendagens eldre vil være aktive, mobile og klare seg selv så lenge som mulig. De vil ha god helse og god personlig økonomi.

Eiendomsmeglere og entreprenører over hele landet har fått øynene opp for en kundegruppe i en alder som knapt var på eiendomsmarkedet tidligere. Kommuner ser at ny boformer vil spare samfunnet for kostnader og frigjøre attraktive boliger for andre grupper.

Derfor er mange kommuner positive til nye boformer som vil kunne spare samfunnet for kostnader i millionklassen gjennom utsatt behov for hjelp fra det offentlige.

Seniorsaken foreslår å innføre offentlig økonomisk støtte til tilpasning av eksisterende boliger for seniorer på linje med støtten man kan få for energi- og klimatiltak i private hjem.

Seniorsakens boligutvalg

Interessen for nye boformer for seniorer er stor. Presse, utbyggere og medlemmer kontakter stadig oftere Seniorsaken. Også politikere henvender seg til Seniorsaken for informasjon og samarbeid på dette området.

Seniorsakens boligutvalg skal ivareta interessene til medlemmene spesielt, og seniorer generelt. Det er derfor viktig å følge, og om mulig påvirke utviklingen på dette området, slik at det som bygges i størst mulig grad balanserer seniorenes og lokalsamfunnets behov.

Aktuelt

Seniorboliger i Stavanger

Seniorboliger er blitt et hett tema i Stavanger / Sandnesregionen. Onsdag 3. juni hadde vi vårt tredje møte om saken, denne gang i Stavanger i samarbeid med Eldrerådet. Vi fikk presentert et svært spennende prosjekt som planlegges realisert i Østre … Les videre…

0 kommentarer
Seniorboliger mot 2030 - spørreundersøkelse på Seniorsaken.no

Seniorboliger mot 2030 – Spørreundersøkelse

Kjære Senior! Seniorsaken opplever stadig større interesse for seniorboliger fra medlemmer, presse, utbyggere og politikere. Vi vil gjerne bidra til at alle våre medlemmer, og andre seniorer, skal få en aktiv og trygg tilværelse. Vi tror gode seniorboliger kan bidra … Les videre…

0 kommentarer
Fremtidsfullmakter - Juss og arv er viktig for seniorer

Seniorboliger – spennende prosjekter i Stavanger

Seniorsaken Rogaland og Eldrerådet i Stavanger kommune arrangerer åpent møte om Seniorboliger. Møtet avholdes 3. juni i Kulturhuset i Stavanger. Det er dessverre blitt noe usikkerhet omkring en av de firmaene som vil vise sitt konsept onsdag den 3. juni … Les videre…

0 kommentarer
Beboere seniorboliger

Skal du bytte bolig?

Seniorsakens boligutvalg med alternative boformer/seniorboliger vekker stor interesse blant medlemmer, politikere og i media. 60 prosent av oss ønsker å bo i seniorfellesskap. 30 prosent sier nei og 10 prosent vet ikke. De som sier ja ønsker først og fremst … Les videre…

0 kommentarer

83-åring nektet kjøp av seniorbolig

9. mai: -Dette er hårreisende og aldersdiskriminerende, sier Vidar Lønn-Arnesen, leder for Seniorsakens Ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt til Asker og Bærums Budstikke.

0 kommentarer