Norske penger

 

Blir livet billigere som pensjonist?

Matbutikkene gir ikke honnørrabatt!

Det aller meste koster akkurat like mye uansett hvor ung eller gammel du er. Derfor er det urimelig at alderspensjonen ikke følger lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Underregulering er en urimelig forskjellsbehandling

Seniorsaken jobber for at du som pensjonist skal få din del av den norske velstandsutviklingen. Første betingelse er at du ikke sakker akterut i forhold til andre grupper. Underregulering av selv moderate pensjonsinntekter kan lede til tap i millionklassen på 20 år – sammenlignet med en tilsvarende lønnsinntekt.

Som medlem i Seniorsaken støtter du opp om arbeidet med å fjerne underreguleringen.

Det handler om dine penger og dine rettigheter

Pensjon er en rettighet du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv. Med «små» årlige justeringer gjør politikerne store innhogg i din økonomi. Seniorsaken er din vaktbikkje i økonomiske og skattemessige forhold.
Ditt medlemskap gir oss større gjennomslagskraft!

Dette er noen andre urettferdigheter vi vil fjerne:

  • Gift eller samboer?  Da straffes du med fratrekk i grunnpensjonen din! Dette er en urimelig ordning.
  • Trygdeavgiften for pensjonister har økt med 70 prosent de siste årene!
  • Ekstra skatt: Det ingen tvil om at minstepensjonene ikke rekker langt. Det har staten gjort noe med. De lar andre pensjonister, selv de med moderate pensjonsinntekter, betale regningen. Fordelingspolitikk er riktig og rettferdig, men det er urimelig å bare velte kostnaden over på andre pensjonister.
  • Minstefradraget er lavere for pensjonistene enn vanlige lønnsmottagere. Og forskjellen øker!
  • Helseutgiftene øker for alle, men det svir jo gjerne litt ekstra jo eldre man blir.

Nyheter

Stig Klingstedt

Felles front fra pensjonistorganisasjonene

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les videre…

0 kommentarer
Marvin Wiseth seniorøkonomi

Marvin Wiseths råd: Slik får du en bedre alderdom

Abnonsørinnhold produsert av  Sitter du med store verdier i boligen, og ønsker litt mer å rutte med i hverdagen? Da råder den tidligere Trondheim-ordføreren deg til å sjekke ut BN Banks SeniorLån. Vi blir eldre og er friskere enn noen … Les videre…

0 kommentarer
Ektepar på myntsøyler illustrasjon

Formuesskatten er en pensjonsskatt!

Av Dag Bredal, tidligere informasjonssjef i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt. Ideen er at vi skal unngå nullskatteytere, redusere de økonomiske forskjellene og øke skattegrunnlaget. Men … Les videre…

0 kommentarer