Ledige telefonvenner

Organisasjonen «Telefonkontakt for eldre og uføre» har i dag mer enn tyve ledige hyggelige telefonvenner (stort sett damer over 65 år) som venter på noen eldre å ringe til. En telefonvenn er en frivillig, med taushetsplikt, som ringer en gang … Les videre…

Pårørende skal få bedre støtte

  Seniorsakens kommentar til nedenstående sak: Regjeringen fremmer en proposisjon om mer presise regler om støtte til pårørende. Det som imidlertid er tilfellet, er at Regjeringen ikke regner med verken økonomiske eller administrative konsekvenser av lovforslaget. Les proposisjonen og vurder. … Les videre…

1 2 3 4 5 6 7 89