Seniorsaken ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak.

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Seniorsaken skal være en ressurs for seniorer og samfunnet.

Våre fire hovedområder er:

Vi ønsker et samfunn som tilrettelegger for trygghet og livsglede for alle.

Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

Seniorene skal kunne bidra positivt til samfunnsutviklingen og sikre sine interesser gjennom å stå sammen.

Seniorsakens motto er at vi skal ha de samme plikter og rettigheter hele livet.