Leder Ove R. Methlie oscki@online.no
Medlem Gunnar Serck-Hanssen
Medlem Ole Bjørn Andersen
Varamedlem Mary Scotty Stumoen