Seniorsaken har to ressursgrupper (RG) som består av med interne og eksterne ressurspersoner med bred kompetanse innen sine områder.

Ressursgruppene er en sentral del av organisasjonen, og skal være en kunnskapsbase for administrasjonen, sentralstyret og lokallagene.

Seniorsaken har følgende ressursgrupper:

  1. RG Juss og økonomi ledet av advokat Stig Klingstedt
  2. RG Helse og omsorg ledet av prof. emeritus Thomas Bøhmer

Ressursgruppenes aktivitet skal speile Seniorsakens merkesaker til enhver tid. I tillegg til at gruppene i stor grad bidrar i det strategiske arbeidet i Seniorsaken sentralt og lokalt, vil de også utarbeide høringssvar og gi faglige innspill til politikere og media.

Siste høringer

Seniorer og arbeidslivet - Høring ASD 2016-2017

Høringsuttalelse fra Seniorsaken om «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger»

Seniorsaken viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 18.01.2017, angående rapport om «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger», og oversender hermed sin høringsuttalelse innen fristen 2. mai 2017.

0 kommentarer

Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Høringssvar fra Seniorsaken innsendt 07.12.2015 Svartype: Med merknad   Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar fra Seniorsaken vedr. forslag om lovendring. Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Seniorsaken takker for invitasjonen … Les videre…

0 kommentarer
Ektefelles arverett - illustrasjon

Alderismen skal stoppes!

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

0 kommentarer
Statsløven

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Seniorsaken viser til høringsbrev fra av 20.10 2015 angående forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov, og oversender hermed sin høringsuttalelse innen fristen 22. januar 2016. Det presiseres at Seniorsakens uttalelse er fokusert på alder som diskrimineringsgrunnlag (høringsnotatets kapittel 6.4), og … Les videre…

0 kommentarer