Sentralbord Seniorsaken 22 12 18 90


Knut Chr Høvik sekretariatet Seniorsaken

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær

Mobil: 911 66 558
Epost: kch@seniorsaken.no

Christin Engelstad Sekretariatet Seniorsaken

Christin Engelstad

Kommunikasjonssjef

Mobil: 905 97 554
Epost: info@seniorsaken.no

Audhild Freberg Iversen sekretariatet Seniorsaken

Audhild Freberg Iversen

Advokat/styresekretær

Mobil: 975 25 907
Epost: audhild@seniorsaken.no


Odd Gunnar Olsen sekretariatet Seniorsaken

Odd Gunnar Olsen

IT-ansvarlig

Mobil: 907 87 420
Epost: od-gunno@online.no

Eva Henschien Administrasjonssekretær i Seniorsaken

Eva Henschien

Administrasjonssekretær

Mobil: 414 40 070
Epost: hensch@online.no

Ragnhild Frorud

Regnskapsfører

Mobil: 908 87 987
Epost: regnskap@seniorsaken.no