Styret i Seniorsaken 2016-2017

Styret i Seniorsaken 2016-2017
Styret i Seniorsaken 2016-2017 fra venstre: styreleder Marvin Wiseth, styremedlem Tordis Aavatsmark, styremedlem Per Kjølset, styremedlem Thomas Bøhmer, styremedlem Aud Kvalbein, varamedlem Roar Møll og varamedlem Håvard Jernskau.

Merk: Det ligger epost-lenke på navnet slik at du kan sende epost til medlemmene av styret og på mobilnummeret slik at du kan ringe direkte fra PC/Mac via Skype eller når du ser nettsiden på mobil.

Styreleder Marvin Wiseth 918 67 931
Styremedlem Per Kjølset 51 66 71 19
Styremed­lem Tordis Aavatsmark 905 88 092
Styremedlem Thomas Bøhmer 928 98 289
Styremedlem Aud Kvalbein 404 13 665
Varamed­lem Roar Møll 906 81 297
Varamedlem Håvard Jernskau 970 93 551
Styre­sekretær Audhild Freberg Iversen