SOS telefonen

Blir en av dine nærmeste nektet sykehjemsplass, skrevet ut av sykehus uten oppfølging, eller opplever omsorgssvikt, kan du ringe SOS-telefonen for råd og hjelp.

SOS telefonen logo


I de årene Seniorsakens SOS-telefon har vært et tilbud til våre medlemmer, har mange fått hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

Vi har hjulpet gamle, syke mennesker som har blitt nektet sykehjemsplass, med å få den pleien og omsorgen de er avhengige av. På sykehjem.

Vi har rykket ut når pårørende har meldt fra om uverdig omsorg og dårlig behandling av de eldste og svakeste.

I mange tilfeller har vi fått støtte av media for å få gjennomslag i slike situasjoner.

Vi benytter også våre erfaringer fra SOS-sakene til å foreslå løsninger for myndigheter og politikere inne eldreomsorgen.

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe SOS-telefonen.

Ring SOS-telefonen

Juridisk rådgivning

Skal du foreta et skifte, sette opp testament eller en fremtidsfullmakt? Som medlem får du gratis juridisk rådgivning av våre erfarne advokater i opptil en time.

JUSS telefonen logo


Den kanskje viktigste og mest populære medlemsfordelen vi tilbyr, er juridisk rådgivning til våre medlemmer.

Våre erfarne advokater svarer på spørsmål og gir råd på områder relatert til:

  • familierett
  • arv
  • skifte

I denne forbindelse også overdragelse av fast eiendom. Som medlem kan du få hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt, eller kanskje du trenger noen gode råd i forbindelse med utforming/oppdatering av et testament.

Seniorsakens juridiske rådgivning er et lavterskeltilbud til medlemmer som føler behov for hjelp og støtte i en bestemt sak.

Seniorsakens advokater er lett tilgjengelige, telefonisk, elektronisk eller personlig. Tilbudet omfatter en gratis konsultasjon av inntil en times varighet.

Utover dette fakturerer Seniorsaken etter statens satser for advokatbistand.

Ring JUSS-telefonen