SENIORØKONOMI

Vi kjemper for rettferdige pensjoner og forutsigbar økonomi for alle.
Les mer….

ALDERS- OG YRKESDISKRIMINERING

Hva skal bestemme hvor lenge vi får jobbe?
Les mer…..

HELSE OG OMSORG

Alle eldre i Norge skal få en verdig alderdom.
Les mer….
Statsbudsjettet 2015
9 okt, 2014

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt.

I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser [...]

Les mer

Høringsuttalelse fra Seniorsaken om arbeidsmiljølovens aldersgrenser
7 okt, 2014

Seniorsaken har valgt å avgrense denne høringsuttalelsen til endringene Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å gjøre i arbeidsmiljøloven vedrørende aldersgrenser i arbeidslivet.

Seniorsaken har alders- og yrkesdiskriminering som en av sine [...]

Les mer

Aslam Ahsan ble «Hederssenior 2014″
1 okt, 2014

I anledning FNs internasjonale eldredag, som ble feiret i Oslo rådhus 1. oktober, ble folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan utnevnt til Seniorsakens «Hederssenior 2014».

I år blir Seniorsakens hederspris delt ut for [...]

Les mer

NYHETSBREV SOMMER/HØST 2014
19 sept, 2014

Seniorsakens SOS-telefon
En SOS-sak ledet til nytt lokallag i Tana. Da Tana kommune la ned gamle sykehjemsplasser, og demente beboere ble tvangsflyttet til det nye omsorgssenteret ved Tana bru, reagerte Mona-Lill [...]

Les mer