SENIORØKONOMI

Vi kjemper for rettferdige pensjoner og forutsigbar økonomi for alle.
Les mer….

ALDERS- OG YRKESDISKRIMINERING

Hva skal bestemme hvor lenge vi får jobbe?
Les mer…..

HELSE OG OMSORG

Alle eldre i Norge skal få en verdig alderdom.
Les mer….
THOMAS BOEHMER_RAPPORT lite
Innspill til helseminister Høie
13 mar, 2014

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert Seniorsaken til å gi innspill til plan for ny helse og omsorgstjeneste.

I Seniorsakens innspill understrekes det først og fremst at eldre skal gis samme helsetjenester, [...]

Les mer

Seniorsaken i maktens korridorer
12 mar, 2014

Siden regjeringsskiftet i 2013 har vi blant annet:

Tilskrevet Finanskomiteen om de negative konsekvensene for seniorer i 2014- budsjettet. …Les mer
10 500 underskrifter er borte
12 mar, 2014

«Sykehjemsplass når man trenger det!» har vært et av hovedkravene Seniorsaken har hatt til politikerne i lang tid. Få dager før stortingsvalget 2013 overleverte Seniorsaken bortimot 10 500 underskrifter til [...]

Les mer