SENIORØKONOMI

Vi kjemper for rettferdige pensjoner og forutsigbar økonomi for alle.
Les mer….

ALDERS- OG YRKESDISKRIMINERING

Hva skal bestemme hvor lenge vi får jobbe?
Les mer…..

HELSE OG OMSORG

Alle eldre i Norge skal få en verdig alderdom.
Les mer….
Høring om aldersgrenser i arbeidslivet
11 aug, 2014

Hva mener du om aldersgrenser i arbeidslivet?

Seniorsaken skal gi Arbeids- og sosialdepartementet vårt syn på aldersgrenser i arbeidslivet i forbindelse med høring om endringer i Arbeidsmiljøloven.

Departementet lanserer tre ulike modeller:

1: [...]

Les mer

Seniorsakens innspill til Syse-utvalget
5 aug, 2014

Syse-utvalget ble oppnevnt i statsråd 21. juni 2013. Utvalget skal utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan få konsekvenser for pasient- og brukersikkerheten [...]

Les mer

Foreslå kandidater til seniorpriser
22 jun, 2014

Foreslå kandidater til tre seniorpriser!

Oslo kommune inviterer alle til å foreslå kandidater til tre seniorpriser. Prisene skal stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det [...]

Les mer

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2014
20 mai, 2014

Pensjonistforbundets rolle

Tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er drøftet mellom regjeringen og organisasjonene.Partene er enige om tallgrunnlaget som er hentet fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes rapport [...]

Les mer