«Seniorsaken samler og jobber for alle pensjonister og seniorer i Norge»

Marvin Wiseth er ny styreleder i Seniorsaken

  På Seniorsakens landsmøte 26. mai ble den tidligere Trondheimsordføreren, styregrossisten i kulturinstitusjoner, næringslivsmannen og Churchill-entusiasten Marvin Wiseth ny styreleder i Seniorsaken. Ifølge valgkomiteens leder, Arne Brusgaard, var komiteens overordnet mål å sette... Les mer...

Trygdedrøftingene har blitt en vits

SVs forslag i Stortinget om å hastebehandle trygdeoppgjøret ble nedstemt. Sv foreslo at trygdeoppgjøret skulle hastebehandles, men flertallet i Stortinget stemte imot. Regjeringen og alle partiene på Stortinget med unntak av Frp stemte... Les mer...

 

Seniorsaken i andre kanaler!

Les alle sakene her.

Tingrettssal

Stor mangel på meddommere

av Stig Klingstedt, Leder av Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi I Norge har vi tradisjon for at alle skal dømmes, ikke bare av fagdommere, men også av meddommere, det vil si likemenn. Bare i Oslo er det en skrikende mangel på … Les mer

0 kommentarer

Seniorsaken i media

Seniorsaken i media - illustrasjon avisbunke
Trykk på avisbunken og les mer…

 

Våre rådgivningstjenester

SOS telefonen logo

Blir en av dine nærmeste nektet sykehjemsplass, skrevet ut av sykehus uten oppfølging eller opplever omsorgssvikt kan du ringe SOS-telefonen for råd og hjelp.

SOS-telefonen

JUSS telefonen logo

Skal du foreta et skifte, sette opp testament eller en fremtidsfullmakt? Som medlem får du gratis juridisk rådgivning av våre erfarne advokater i opptil en time.

JUSS-telefonen

BLI medlem

Vurderer du å bli medlem? På dine vegne opptrer Seniorsaken som vaktbikkje for norske seniorers økonomi, rettigheter i arbeidslivet og krav på en verdig omsorg.

Bli medlem

 


Vil du bli vår samarbeidspartner?

Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. Som Seniorsakens samarbeidspartner støtter du vårt arbeid med å skape et samfunn som ser seniorer som en ressurs i samfunnet. Våre samarbeidspartnere synliggjør sitt samfunnsansvar og respekt for en stadig større gruppe.

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig.

Bli samarbeidspartner Bli støtteannonsør

Portalene logo - samarbeidspartner

Samarbeid mellom SeniorPortalen og Seniorsaken

Temaportalen Juss & økonomi lanseres i samarbeid med Seniorportalen. Portalene har i dag åpnet en ny temaportal under Seniorportalen.no. Nettstedet Juss & Økonomi lanseres i tett samarbeid med Seniorsaken, som faglig ansvarlig. Temaene på portalen er juridiske og økonomiske aspekter ved seniortilværelsen. … Les mer

0 kommentarer