SENIORØKONOMI

Vi kjemper for rettferdige pensjoner og forutsigbar økonomi for alle.
Les mer….

ALDERS- OG YRKESDISKRIMINERING

Hva skal bestemme hvor lenge vi får jobbe?
Les mer…..

HELSE OG OMSORG

Alle eldre i Norge skal få en verdig alderdom.
Les mer….
Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften
29 okt, 2014

Til finanskomiteen

Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over.

Seniorsaken har de seneste [...]

Les mer

Budsjettfremlegget 2015 -Pensjon
29 okt, 2014

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Seniorsaken er opptatt av at pensjonistenes økonomiske kår skal opprettholdes over tid. Da pensjonsforliket ble inngått i Stortinget, var et av forslagene at de offentlige pensjonene skulle [...]

Les mer

Knekker Den kulturelle spaserstokken
22 okt, 2014

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp) om å avvikle Den kulturelle spaserstokken:

– Det er tid for å gå videre i jobben med å gjøre våre sykehjem [...]

Les mer

Statsbudsjettet 2015
9 okt, 2014

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt.

I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser [...]

Les mer