SENIORØKONOMI

Vi kjemper for rettferdige pensjoner og forutsigbar økonomi for alle.
Les mer….

ALDERS- OG YRKESDISKRIMINERING

Hva skal bestemme hvor lenge vi får jobbe?
Les mer…..

HELSE OG OMSORG

Alle eldre i Norge skal få en verdig alderdom.
Les mer….
Prioritere eller sortere
13 nov, 2014

 

I går la Prioriteringsutvalget frem sin rapport om hvordan Helse-Norge kan fordele knappe ressurser på en rettferdig måte.
Seniorsaken kommenterte rapporten i ulike nyhetssendinger og debattprogram.

Våre fire viktigste innspill på «direkten» […]

Les mer

Seniorsakens innspill til ny arvelov
3 nov, 2014

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov.

1.

Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr […]

Les mer

Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften
29 okt, 2014

Til finanskomiteen

Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over.

Seniorsaken har de seneste […]

Les mer

Budsjettfremlegget 2015 -Pensjon
29 okt, 2014

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Seniorsaken er opptatt av at pensjonistenes økonomiske kår skal opprettholdes over tid. Da pensjonsforliket ble inngått i Stortinget, var et av forslagene at de offentlige pensjonene skulle […]

Les mer